Kontakty

Detské kočovné divadlo DRaK

neštátne profesionálne divadlo
Hlavná 18
080 01 Prešov

Tel.: +421 (0)51 772 4891

IČO: 37 793 012
Bankové spojenie: 0502182887/0900

Štatutárny zástupca DKD DRAK
Ján Karas
riaditel@kocovnedivadlo.sk
0903 978 434

Marketing DKD DRaK
Jana Galová
Tel.: +421 (0)51 772 4891, 0910 978 434, 0905 776 495
marketing@kocovnedivadlo.sk

IČO: 37 793 012
Bankové spojenie: 0502182887/0900


DETSKÝ DOMOV DKD DRaK
ul. Diamantova 5,  Košice
Riaditeľ: 0903 978 434
Sociálny pracovník: 0944 434 238
Skupina: 0903 978 444

DETSKÝ DOMOV DKD DRaK
ul. Janka Borodáča 8,  Prešov
Riaditeľ: 0903 978 434
Sociálny pracovník: 0944 273 486
Skupina: 0910 978 343

Akreditovaný subjekt na výkon opatrení SPODaSK
Hlavná 18,  080 01  Prešov
Tel.: 0910 978 434


Psychológ
PhDr. Martina Čajková
cajkova@kocovnedivadlo.sk
Spec. Tomash Berets
berest@kocovnedivadlo.sk

Sociálny pracovník
Mgr. Zuzana Vargová
vargova@kocovnedivadlo.sk
PhDr. Veronika Rabatínová
rabatinova@kocovnedivadlo.sk
Mgr. Štefan Glosík
glosik@kocovnedivadelo.sk
PhDr. Roman Antolík

Špeciálny pedagóg
Mgr. Peter Parada
Mgr. Patrik Fiľakovský
Mgr. Ina ŠofránkováĎakujeme

Ďakujeme

Výber z fotogalérii

tn_9_8.jpgtn_33_sklo23.jpgtn_9_5.jpgtn_14_f1350019.jpgtn_33_sklo20.jpgtn_30_tabor_5.jpg