Kontakty

Detské kočovné divadlo DRaK

neštátne profesionálne divadlo
Hlavná 18
080 01 Prešov

Štatutárny zástupca DKD DRAK
Ján Karas
riaditel@kocovnedivadlo.sk
0903 978 434

Marketing DKD DRaK
Jana Galová
Tel.: 0910 978 434, 0905 776 495
marketing@kocovnedivadlo.sk

IČO: 37 793 012
Bankové spojenie: 0502182887/0900

Pohotovostné číslo DeD:  0903 978 434
DETSKÝ DOMOV DKD DRaK v Košiciach
ul. Diamantova 5,  Košice
Riaditeľ: 0903 978 434
Sociálny pracovník: 0944 434 238
Skupina: 0903 978 444

DETSKÝ DOMOV DKD DRaK v Prešove
ul. Janka Borodáča 8,  Prešov
Riaditeľ: 0903 978 434
Sociálny pracovník: 0908 078 832
Skupina: 0910 978 343

Akreditovaný subjekt na výkon opatrení SPODaSK
Hlavná 18,  080 01  Prešov
Tel.: 0910 978 434


Psychológ
PhDr. Martina Čajková
cajkova@kocovnedivadlo.sk


Sociálny pracovník
Mgr. Zuzana Vargová, materská dovolénka
vargova@kocovnedivadlo.sk
PhDr. Veronika Rabatínová
rabatinova@kocovnedivadlo.sk
Mgr. Štefan Glosík
glosik@kocovnedivadelo.sk
Mgr. Andrej Andrejovský
andrejovsky@kocovnedivadlo.sk
PhDr. Roman Antolík

Špeciálny pedagóg
Mgr. Peter Parada
Mgr. Patrik Fiľakovský
Mgr. Ina ŠofránkováĎakujeme

Ďakujeme

Výber z fotogalérii

tn_14_f1360028.jpgtn_10_15.jpgtn_9_10.jpgtn_11_prasiatka4.jpgtn_33_sklo16.jpgtn_14_f1330020.jpg