Kontakty

Detské kočovné divadlo DRaK

neštátne profesionálne divadlo
Hlavná 18
080 01 Prešov

Štatutárny zástupca DKD DRaK, riaditeľ CPDaR
Ján Karas
riaditel@kocovnedivadlo.sk
0903 978 434

Kontakty CPDaR
Pohotovostné číslo: 0903 978 434

Sociálny pracovník:

PhDr. Veronika Rabatínová
Kontakt: 0903 639 441, rabatinova@kocovnedivadlo.sk

Sociálny pracovník, Špeciálny pedagóg

Mgr. Andrej Andrejovský
Kontakt: 0908 078 832, andrejovsky@kocovnedivadlo.sk

Psychológ: 

PhDr. Martina Čajková
Kontakt: 0915 964 031

Koordinátor pre ambulantnú a terénnu formu práce v CPDaR

Mgr. Rastislav ŽitnýAmbulantná a terénna forma práce pre CPDaR

Hlavná 18,  080 01, Prešov

 

Samostatne usporiadaná skupina 
Diamantová ul. č. 5, Košice

ul. Janka Borodáča 8, Prešov
Skupina kontakt: 0910 978 343

 

Samostatne usporiadaná skupina 
Chalúpková 44, Prešov

Skupina kontakt: 0903 978 444

 

Samostatne usporiadaná skupina 
J. Béreša 20, Prešov

Skupina kontakt
Ďakujeme

Ďakujeme

Výber z fotogalérii

tn_14_f1360016.jpgtn_10_1.jpgtn_33_sklo1.jpgtn_9_4.jpgtn_30_tabor7.jpgtn_9_9.jpg