Aktuality

Na skle maľované ... Po Prešove...

  / 11. 11. 2010

10. 11. Sídlisko III Centrum
11. 11. Sídlisko Sekčov Billa
12. 11. Sídlisko Šváby, Milk Agro
15. 11. Sídlisko Sekčov Opál
16. 11. Sídlisko II Centrál
Začiatok predstavení: 17.00 hod.

Predstavenia sú realizované v rámci kampane SDKU, KDH, SaS, Most Híd


Pripravujeme

  / 05. 11. 2010

Herecký koncert z pera J. G. Tajovského v podaní Jitky Kriškovej, Igora Šabeka, Zdenky Kvaskovej, Jara Ďurčeka a Jana Karasa.  Hriech  -  príbeh ženy, ktorá ostane sama doma na statku, kým manžel zarába v Amerike. Či je hriechom poddať sa láske, či je hriechom hľadať teplo v zime, či je väčším hriechom priznať si svoju vinu, alebo o nej 15 rokov mlčať.
Premiéra Január 2011



Pripravujeme: Neberte nám princeznú

  / 06. 10. 2010

Po veľkom úspechu Na skle maľované, pre vás pripravujeme ďalší muzikálový hit - Neberte nám princeznú. Premiéru bude mať v januári a termíny si možno rezervovať už teraz na našom marketingovom oddelení.


Realizácia výchovných opatrení

  / 16. 09. 2010

Časový rozsah výkonu opatrení
Detské kočovné divadlo DRaK po letných "Výchovno-rekreačných programoch pre deti" pokračuje v realizácii Výchovných opatrení pre deti, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie SPOaSK.
Ide o realizáciu programov najme zážitkovou formou, ktorá je pozitívne prijímaná dieťaťom s poruchami správania, vždy však s aspektom vhodného využitia voľného času dieťaťa.
Termíny:
viď. akreditácia


Najnovšia správička...

  / 07. 09. 2010

A sme tu opäť... Po nádhernom lete a dvojmesačných prázdninách strávených v Rekreačnom stredisku Krokava na "Výchovno-rekreačných programoch pre deti". Stihli sme však odohrať aj predstavenia po hradoch a zámkoch na Slovensku a 12. septembra odchádzame "nasklomaľované" turné do Poľska. A po návrate sme tu už len a len pre Vás. S našimi rozprávkami.... A chystáme prekvapenie... Po úspešnom predstavení Na skle maľované pripravujeme ďalší titul...  NEBERTE NÁM PRINCEZNÚ. Libreto: Alta Vašová, Hudba: Dežo Ursiny, Texty piesní: Ján Štrasser. Viac ... nabudúce...


1. JÚN MDD

  / 01. 06. 2010

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí  /World Conference for the Wellbeing of Children/ v Ženeve v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa deti na celom svete.
K Medzinárodnému dňu detí prajeme všetkým deťom na celom svete veselý úsmev, zdravie, pohodu a veľa veľa hračiek.


O teatros pro droma - Divadlo na cestách

  / 19. 03. 2010

Nadácia ORANGE Slovensko podporilo projekt DKD DRaK  "O TEATROS PRO DROMA -  Divadlo na cestách" sumou 2.400,- €.
Našim projektom chceme priblížiť divadelnú kultúru detskému divákovi zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblastiach v ktorých je kontakt dieťaťa s kultúrnymi akciami úplne znemožnený. Chceme tak nadviazať už na zrealizované projekty prostredníctvom ktorých sme odohrali divadelné predstavenia v rómskom jazyku v osadách na Ukrajine, v Poľsku a na Slovensku. Išlo o 120 predstavení priamo v rómskych komunitách. Projekt bol podporený Karpatskou nadáciou na Slovensku, Poľsku a na Ukrajine a Nadáciou otvorenej spoločnosti.


20. 3. Svetový deň divadla pre deti a mládež

  / 19. 03. 2010

Po prvý raz sa oslavoval v roku 2001 ako výraz podpory práv detí a mládeže na voľný čas, ako uznanie ich práv na umelecké a kultúrneho obohacovanie sa, predovšetkým prostredníctvom divadelnej kultúry na základe rozhodnutia Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež (ASSITEJ). Cieľom tohto dňa je pripomenúť si významnú úlohu, ktorú divadelné umenie zohráva v živote svojich divákov i tvorcov.
Autorom posolstva na rok2009 je Roberto Frabetti, umelecký riaditeľ Epicentra - divadelného centra pre deti a mládež v strednej a juhovýchodnej Európe


Pracovná ponuka

  / 12. 03. 2010

Detské kočovné divadlo DRaK príjme Direct Marketing/náborový pracovník s nástupom od septembra 2010.
Základné požiadavky: stredoškolské vzdelanie, komunikatívnosť, zodpovednosť, základná znalosť práce s PC /internet, word/
Prihlášky spolu so životopisom zasielajte na adresu divadla. Uchádzač zaslaním svojich údajov dáva súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Odovzdávačky predstavení...

  / 16. 02. 2010

V nedeľu  21. 2. o 16.00 pozývame Všetkých priateľov a známych na "odovzdávačku " nového predstavenia DKD DRaK
"O PRINCEZNEJ, KTORÁ NIKDY NEBOLA TAM, KDE PRÁVE MALA BYŤ"
V pondelok 22. 2. sa javisko kočovného divadla premení na gazdovú komoru. O 18.00 hod. Vás pozývame  "odovzdávačku" klauniády
"V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH"


«01 02 03 04 05 06 07 08 »

Ďakujeme

Ďakujeme

Výber z fotogalérii

tn_14_f1360015.jpgtn_28_11.jpgtn_14_f1320014.jpgtn_14_f1360016.jpgtn_58_33.jpgtn_28_14.jpg