Aktuality

ABBA SHOV

  / 02. 10. 2013

Nové predstavenie DKD DRaK - ABBA SHOV
- vystúpenie s nezabudnuteľnými zážitkami zo slávnej éry skupiny ABBA
- naživo spievané najznámejšie hity, ako Mama Mia, Dancing Queen, Waterloo, Gimme! ...
Objednávky: Marketingové odd. DKD DRaK,  051 772 48 91, marketing@kocovnedivadlo.sk


OKTÓBER - VYPREDANÝ

  / 02. 10. 2013

Detské kočovné divadlo DRaK má hrací plán na mesiac október vypredaný. Predstavenie je možné objednať si už len na mesiac november, december.
Všetky predstavenia sú organizované.
Ďakujeme za prejavenú dôveru.


Hrací plán DKD DRaK

  / 14. 03. 2013

Detské kočovné divadlo DRaK má hrací plán na mesiac marec - aprílvypredaný. Predstavenie je možné objednať si už len na mesiac máj, jún.
Všetky predstavenia sú organizované.
Ďakujeme za prejavenú dôveru čo nás veľmi teší.


SPODaSK DKD DRaK

  / 14. 03. 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 13. 3. 2013 udelilo Detskému kočovnému divadlo DRaK akreditáciu na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

-§ 12 ods. 1 písm. d)  zákona č. 305/2005 Z. z.:

„Orgán sociálnoprávnej ochranydetí a sociálnej kurately rozhodne o uložení výchovného opatreniaustanoveného osobitným predpisom alebo o uložení týchto opatrení d)uloží dieťaťu povinnosť zúčastniť sa navýchovnom programe alebo na sociálnom programe“

- § 12  ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z.:

„ V rozhodnutío výchovnom opatrení orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnejkurately určí právnickú osobu alebo fyzickú osobu, alebo akreditovaný subjekt,ktorý má spolupôsobiť alebo spolupracovať pri výkone výchovného opatrenia,a obdobie po uplynutí ktorého zhodnotí účinky výchovného opatrenia. Akdieťaťu uložilo výchovné opatrenie podľa ods. 1 písm. d) a je to vhodnéa účelné, môže orgán sociálonoprávnej ochrany detí a sociálnejkurately ponúknuť rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa,účasť na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.

Detské kočovné divadlo DRaK je držiteľom akreditácie na realizáciuopatrení SPODaSK podľa  §17 ods. 4, §27 ods. 4, §32 ods. 3,  §33 ods. 10, §11 ods. 1, §12 ods. 1 písm d), §12 ods. 3 zákona číslo 305/2005 Z. z. osociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisovDKD DRaK - vypredané

  / 11. 11. 2012

Detské kočovné divadlo DRaK má hrací plán na mesiac november - január vypredaný. Predstavenie je možné objednať si už len na mesiac február...
Ďakujeme za prejavenú dôveru čo nás veľmi teší.


Ponuka predstavení 2012/2013

  / 10. 09. 2012

Predstavenia pre žiakov ZŠ a ŠŠ, ktoré ponúkame v sezóne 2012/2013
Maľované na skle - hudobný recitál
Popletená princezná - rozprávka pre žiakov ZŠ plná piesní, prekvapení, kúziel....
Jánošík - bláznivé spracovanie príchodu Jánošíka na tento náš nebláznivý svet - predstavenie vhodné pre 2 stupeň ZŠ a SŠ
Fontána pre Zuzanu - muzikálové predstavenie pre žiakov ZŠ a SŠ

Detské kočovné divadlo DRaK naďalej príma Kultúrne poukazy.

Predstavenie Neberte nám princeznú je dočasne stiahnuté z repertoáru DKD DRaK


Stretnutie náhradných rodičov

  / 27. 06. 2012

28. 6. 2012 o 16.00 hod.
Relaxačné popoludnie pre náhradných rodičov a deti zverené do NOS - práca s netradičným materiálnom, striedanie priestoru, skupinová a individuálna práca...
Cieľom stretnutia bude vzájomný vzťah medzi dieťaťom a rodičom. naučiť sa rešpektovať v rozhovore.
Personálne zabezpečenie:
Mgr. Ina Šofránoková - špeciálny pedagóg
Špec. Tomas Berets - psychológ


Arteterapia

  / 30. 05. 2012

Stretnutie náhradných rodičov "Arteterapia" "Sociálne a psychologické poradenstvo"
30. 5. 2012 o 15.00 hod. DKD DRaK - zariadenie SPODaSK Hlavná 18
Arteterapia: Mgr. Iveta Ringerová - špeciálny pedagóg
Sociálne poradenstvo: Mgr. Mária Hlaviznová - sociálny pracovník
Psychologické poradenstvo: Spec. Tomash Berest - psychológ


Pripravujeme...

  / 08. 02. 2012

A to sa budete diviť...:-). To bude zas závisť...


PRIPRAVUJEME v 11-tej divadelnej sezóne

  / 20. 09. 2011

Martin Kukučín RYSAVÁ JALOVICA
Veselohra podľa poviedky M. Kukučína. Adam Krt so svojou ženou Evou nažívajú v svornosti, nebyť škriepnych susedov Trnkovcov, s ktorými sa povadia pre kozu a hydinu. Adam Krt sa vyberie na jarmok predať kapce a kúpi v dobrej nálade od Trnku jalovičku. Pálenka ich zblíži, lenže kým sa oni meria, jalovička spred krčmy zmizne. U Krtov nastane súdny deň, lebo Adam prišiel domov bez jalovice, aj bez peňazí. Všetko sa však šťastne vyrieši: Trnková jalovicu doviedla domov a práve na Štedrý večer nastáva medzi rodinami túžobné zmierenie.
Premiéra: Október 2011
S. Štepka  JÁÁÁNOŠÍÍÍK
Premiéra: December 2011
FONTÁNA PRE ZUZANU - muzikál
Kultový muzikál o prvých láskach a neláskach, priateľstvách i rozchodoch ...
Premiéra: Február 2012
«01 02 03 04 05 06 07 08 »

Ďakujeme

Ďakujeme

Výber z fotogalérii

tn_33_sklo22.jpgtn_33_sklo18.jpgtn_9_11.jpgtn_14_f1360015.jpgtn_9_7.jpgtn_33_sklo2.jpg