Aktuality

Cena ministra práce

  / 20. 11. 2019

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter udelil Detskému kočovnému divadlu DRaK cenu "Spoločne pre rodinu 2019". Ide o druhé ocenenie ministra práce. DKD DRaK prvú cenu získalo v roku 2015.


Organizované predstavenia sme pozastavili...

  / 13. 01. 2019

Kočovné divadlo DRaK pre rok 2019 pozastavilo organizovanie "organizovaných predstavení".
Doporučujeme Vám našich kamarátov: www.babadlo.sk, www.nadoske.webnode.sk, www.divadlocrocus.sk, www.naperone.sk


S Nadáciou v pohybe

  / 13. 01. 2019

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za zapožičanie Volkswagenu golf pre CPDaR DRaK v rámci projektu S Nádaciou v pohybe:-)


Tréning efektívneho rodičovstva - kurz pre rodičov

  / 12. 01. 2018

Otvárame nový kurz pre rodičov, zatiaľ jediný svojho druhu na Slovensku, avšak velmi úspešný v Amerike a iných častiach sveta...
Ide o kurz s názvom: Tréning efektívneho rodičovstva.
Cieľom kurzu je naučiť vás, rodičov, zručnosti potrebné na to, aby ste dokázali zvládať bežné aj náročnejšie situácie, ktoré sa v rodine vo vzťahu k vášmu dieťaťu vyskytnú a niekedy vás prekvapia. Naučíte sa ako posilňovať vzájomne vzťahy s vašimi deťmi tak, aby boli spokojnejšie a šťastnejšie, ako lepšie spolu komunikovať a riešiť konflikty.
Naučíte sa rozlišovať, ktoré správanie dieťaťa je prijateľné a ktoré už nie a ako naňho reagovat bez používania trestov. Vo vašej rodine tak bude viac pochopenia, pohody a harmónie.
Zručnosti, ktoré sa naučíte, vam navyše pomôžu aj v iných vzťahoch - doma, v práci, medzi priateľmi.
Kurz otvárame koncom januára. Cely kurz je rozčlenený do ôsmich trojhodinových stretnutí.
Info: cajkova@kocovnedivadlo.sk


Kultúrne poukazy 2017

  / 02. 11. 2017

Detské kočovné divadlo DRaK prijíma KULTÚRNE POUKAZY  do 20. 11. 2017.
Aktuálne predstavenia DKD DRaK:
Maľované na skle - hudobný recitál
KUBO - činoherná komédia
Zabudnuté mníšky - muzikál
marketing@kocovnedivadlo.sk


Úrad komisára pre deti

  / 02. 11. 2017

V mesiaci október 2017 bol v Detských domovoch DKD DRaK realizovaný monitoring  Úradu komisára pre deti. Išlo o stretnutie detí s objektívnym posúdením dodržiavania ich práv.


Správa z vládneho auditu v DKD DRaK

  / 02. 11. 2017

V mesiaci máj - august 2017 bol v Detskom kočovnom divadle DRaK vykonaný vládny audit Úradom vládneho auditu. Cieľom auditu  bolo overiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami, overiť zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016.
Vykonaným vládnym auditom neboli zistené žiadne finančné nedostatky.


Výzva na predloženie cenovej ponuky

  / 01. 06. 2017

Detské kočovné divadlo DRaK ako obstarávateľ vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky.
Predmet a účel obstarávania: "Nákup osobného motorového vozidla"
Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Súťažné podklady: Mgr. Štefan Glosík, glosík@kocovnedivadlo.sk


Detský domov DKD DRaK v Prešove na novej adrese

  / 20. 04. 2017

Detský domov DKD DRaK v Prešove je presťahovaný na ulicu J. Borodáča 8 v Prešove.


KONKURZ na miesto HEREC, HEREČKA DKD DRaK

  / 19. 05. 2016

DKD DRaK vyhlasuje KONKURZ do pripravovanej inscenácie DKD DRaK pre sezónu 2016/2017.
Prihlášky so stručným životopisom zasielajte na adresu: riaditel@kocovnedivadlo.sk
Termín konkurzu Vám bude oznámený písomne.


01 02 03 04 05 06 07 08 »

Ďakujeme

Ďakujeme

Výber z fotogalérii

tn_12_4.jpgtn_14_f1330023.jpgtn_12_3.jpgtn_30_tabor8.jpgtn_28_14.jpgtn_11_prasiatka1.jpg