Aktuality

Nadácia Volkswagen Slovakia

  / 09. 07. 2020

Projekt KOLO BEŽ
Projektom KOLO BEŽ chceme obohatiť pobyt detí v centre pre deti a rodiny zadovážením kolobežiek a bicyklov. Následne realizáciou aktivít zameraných na pohyb v mestskom prostredí využitím cyklotrás a prírody v okolí centra. Základnou myšlienkou je " čerstvý závan" v možnostiach realizácie a rozvoja osobnosti dieťaťa v oblasti športovej činnosti
Cieľovou skupinou sú detí umiestnené v Centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu. Počet detí 40, vo vekovom rozhraní od 7 do 18 rokov , pochádzajúce z prostredia, ktoré má sociálno - patologické podhubie.

„Projekt KOLO BEŽ je podporený Nadáciou Volkswagen Slovensko v grantovom programe Aktívny priestor.“


Výzva na predkladanie ponúk

  / 09. 06. 2020

Zákazka s nízkou hodnotou – dodanietovaru podľa §8 ods. 1 písm. c) a §117 zákona č. 373/2015 Z.Z o verejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.438/2015 Z.z.

 

Výzva na predkladanie ponúk

 

Detskékočovné divadlo DRaK

Hlavná16,  080 01,  Prešov

IČO:37793012

DIČ:2021637156

Kontaktnáosoba: Ján Karas

0903 978 434

riaditel@kocovnedivadlo.sk

 

Predmet obstarávania: „Osobné motorové vozidlo 5 – miestne“

 

Stručný opis zákazky:

5 – dverovákaroséria

benzínovýmotor s objemom min 1.300 cm s výkonom min. 55 kW

5 – stupňovámanuálna prevodovka

centrálnezamykanie, diaľkové ovládanie

elektrickéovládanie okien  min. predných dverí

ABS, ESP,EBD

posilovačriadenia

airbag –min. vodič a spolujazdec

elektrickyovládané a vyhrievané spätné zrkadlá

záruka 150.000 km / 7 rokov

 

Miestododania tovaru: DKD DRaK, Hlavná 16,  08001,  Prešov

Splatnosťfaktúry: 5 dní, financovanie z príspevku Ústredia práce, soc. vecí arodiny.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk jenajnižšia cena, t. j. celková najnižšia cena za celý predmetobstarávania aj s DPH vyjadrená v EUR.

Lehota na predkladanie ponúk: 12. 6. 2020

Spôsob predkladania ponúk: elektronicky nae-mailovú adresu: riaditel@kocovnedivadlo.sk

Prešov, 8. 6. 2020

 

 Cena ministra práce

  / 20. 11. 2019

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter udelil Detskému kočovnému divadlu DRaK cenu "Spoločne pre rodinu 2019". Ide o druhé ocenenie ministra práce. DKD DRaK prvú cenu získalo v roku 2015.


Organizované predstavenia sme pozastavili...

  / 13. 01. 2019

Kočovné divadlo DRaK pre rok 2019 pozastavilo organizovanie "organizovaných predstavení".
Doporučujeme Vám našich kamarátov: www.babadlo.sk, www.nadoske.webnode.sk, www.divadlocrocus.sk, www.naperone.sk, www.divadloportal.sk


S Nadáciou v pohybe

  / 13. 01. 2019

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za zapožičanie Volkswagenu golf pre CPDaR DRaK v rámci projektu S Nádaciou v pohybe:-)


Kultúrne poukazy 2017

  / 02. 11. 2017

Detské kočovné divadlo DRaK prijíma KULTÚRNE POUKAZY  do 20. 11. 2017.
Aktuálne predstavenia DKD DRaK:
Maľované na skle - hudobný recitál
KUBO - činoherná komédia
Zabudnuté mníšky - muzikál
marketing@kocovnedivadlo.sk


Úrad komisára pre deti

  / 02. 11. 2017

V mesiaci október 2017 bol v Detských domovoch DKD DRaK realizovaný monitoring  Úradu komisára pre deti. Išlo o stretnutie detí s objektívnym posúdením dodržiavania ich práv.


Správa z vládneho auditu v DKD DRaK

  / 02. 11. 2017

V mesiaci máj - august 2017 bol v Detskom kočovnom divadle DRaK vykonaný vládny audit Úradom vládneho auditu. Cieľom auditu  bolo overiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami, overiť zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016.
Vykonaným vládnym auditom neboli zistené žiadne finančné nedostatky.


Výzva na predloženie cenovej ponuky

  / 01. 06. 2017

Detské kočovné divadlo DRaK ako obstarávateľ vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky.
Predmet a účel obstarávania: "Nákup osobného motorového vozidla"
Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Súťažné podklady: Mgr. Štefan Glosík, glosík@kocovnedivadlo.sk


Detský domov DKD DRaK v Prešove na novej adrese

  / 20. 04. 2017

Detský domov DKD DRaK v Prešove je presťahovaný na ulicu J. Borodáča 8 v Prešove.


01 02 03 04 05 06 07 08 »

Ďakujeme

Ďakujeme

Výber z fotogalérii

tn_30_tabor6.jpgtn_10_11.jpgtn_14_f1350009.jpgtn_42_princezna71.jpgtn_58_19.jpgtn_30_tabor5.jpg